Överklaga betyg

Alliansen är fortfarande oense om förslaget om att eleverna ska kunna överklaga sina betyg:

Centerpartiet och Kristdemokraterna utmanar utbildningsminister Jan Björklund (FP) och tänker ta strid för att elever ska få överklaga sina betyg. Frågan splittrar inte bara ­regeringen. Liberala ungdomsförbundet, Luf, går emot sitt moderparti.”

.
Jan Björklund är alltså emot förslaget och säger att en ”rätt att överklaga kommer att leda till en omfattande byråkratisering av skolan” […]. Om en utomstående person i efterhand ska kunna bedöma elevernas prestationer krävs det en ”mycket, mycket omfattande” dokumentation från lärarna.
Jag vill att lärarna ska undervisa, inte vara byråkrater.”

Luf:s ordförande Adam Cwejman säger att det är självklart att elever ska kunna överklaga sina betyg.
Ibland kan man bli orättfärdigt behandlad. Man kan överklaga alla andra typer av myndighetsbeslut, och samma rättigheter ska gälla för barn.
Han köper inte utbildningsministerns argument om ökad byråkrati:
Det är en lite bekväm inställning, och man kan inte alltid stå på lärarnas sida. Rättigheter kostar ibland, det får man ta.
Däremot ska det inte vara ”allt för lätt” att överklaga betyg, anser Luf.
Vi inser att det kan bli väldigt mycket pappersarbete, så det måste finnas spärrar mot missbruk, säger Adam Cwejman.

Som jag skrev redan 2008 (!) är det här med rätten att överklaga betyg ett förslag som spontant låter så rätt och självklart, innan man tänker ett steg längre. I mitt gamla inlägg fokuserade jag på att detta är ytterligare en reform som skulle orsaka fokus på lätt mätbara och ytliga kunskaper, ett resonemang som håller än i dag (länk), så i dag lägger jag tyngden på andra områden i stället.

Även att byråkratiseringen av skolan kan få oanade konsekvenser har jag skrivit om tidigare och kopierar ett citat av Erik Nilsson:
Att fler beslut i skolans värld nu kan prövas juridiskt kan vid en ytlig betraktelse ses som positivt. […] Problemet är bara att »juridifieringen« av skolan kommer att leda till att politiker, skolchefer, rektorer och lärare medvetet eller omedvetet riktar ännu mer av sin energi till de föräldrar/elever som kan tala för sig. Det handlar om de resursstarka föräldrar som har tillgång till språket och kontakterna och som självklart utnyttjar alla sina resurser för att få det bästa för sina barn.

Det här är ännu en reform som riskerar att öka segregationen alltså…

Ibland brukar man låta körkortsundervisningen symbolisera situationen i skolan, vilket jag tycker känns gångbart i det här fallet. Vi har en teoretisk del av undervisningen som handlar om att lära sig grundläggande fakta och ”spelregler”, och en annan del som handlar om att dra slutsatser av den teoretiska delen och lyckas använda den kunskapen i mer praktiska övningar. Hur väl eleverna tar till sig teoridelen kan man man ganska lätt kontrollera genom prov (även om den långsiktiga kunskapen förstås är svår att mäta) och sätta ett betyg på; man kan t o m ta fram dessa prov i efterhand och låta någon dubbelkolla dem och i värsta fall ändra bedömningen. Men den praktiska biten låter sig inte lika lätt fångas på papper och överföras till ett ”objektivt” betyg vars giltighet kan kontrolleras i efterhand. Även om vi skulle sätta en kamera på bilens front och filma hur väl chauffören följer trafikreglerna så räcker inte det; vi måste också filma eleven för att t ex se om h*n är uppmärksam på trafiken i backspegeln. För att kunna sätta ett kontrollerbart betyg i 6 steg måste vi också avläsa chaufförens grad av säkerhet i körningen och be om en välgrundad analys av varje enskilt val under körningen. Stefan Caplan, gymnasielärare och riksdagsledamot för Moderaterna skriver i SvD ”Hur skulle då ett överklagandesystem se ut i praktiken? Ska diskussioner i klassrummet sparas på hårddisk? Ska vi börja videoövervaka kemilaborationer och lektioner i idrott och hälsa?”

Det låter som att Adam Cwejman tror att pappersarbetet och dokumentationen som skulle krävas om man införde rätten att överklaga betyg bara skulle krävas i de fall när ett överklagande verkligen skedde, men så är det ju inte; vi kommer förstås att behöva dokumentera precis allt som ligger till grund för bedömningen av alla elever i förebyggande syfte. När ett överklagande väl sker är det ju lite sent att börja dokumentera!

Benny Lindholm, vice ordförande för Liberala studenter, skriver i SvD:
Inte heller argumentet att rätt till omprövning skulle leda till massiv byråkratisering håller en rimlig intellektuell nivå. Visserligen skulle förslaget innebära att lärarna får dokumentera mer, men det är inte mer än rimligt. Betyg ska nämligen inte sättas på känsla eller vaga icke-dokumenterade uppfattningar.”

Återigen; det låter ju så rätt och självklart! Det är nästan så att jag börjar vackla i min inställning… Nej, att dokumentera är bra och det är rimligt att lärarna gör det, men även om läraren skriver ner grunden för sin bedömning så är det ju fortfarande bara begränsade delar som kan kontrolleras i efterhand; det handlar fortfarande om lärarens bedömning i alla andra fall än när eleverna skriver skriftliga prov. Att reducera svensk utbildning till den nivån är det väl ändå ingen som vill?

Elever måste få ett skydd mot godtycke” skriver Benny Lindholm. Ja, elevens skydd mot godtycke är att läraren förklarar målen med undervisningen och är öppen med betygskriterierna. Under regelbundna utvecklingssamtal och med hjälp av individuella utvecklingsplaner diskuterar lärare, elev och föräldrar elevens måluppfyllelse och kunskapsprogression under flera år och när det väl är dags för slutbetyg bör alla inblandade vara ganska klara med hur långt eleven nått. Upplever elever och föräldrar att de är utsatta för godtyckliga bedömningar är det ett problem som måste lösas långt innan slutbetyget sätts. Det är ett system som kanske inte är 100% säkert ur rättssäkerhets-aspekten, men jag tror att det är det enda rimliga. Att rektor skulle kunna gå in och ändra betyg tror jag öppnar för ett ännu större godtycke, leder till sämre undervisning och ytterligare underminerar lärarnas status vilket i vissa fall kan göra den dagliga verksamheten omöjlig att hantera.

Länkar till andra bloggar om: , , , , , , ,

Annonser

Om ChristerMagister

Bloggande lärare med fotointresse.
Det här inlägget postades i Debatt och politik, skolpolitik och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Överklaga betyg

 1. Linda O skriver:

  Känns ovanligt att för en gångs skull hålla med Björklund. Dig brukar jag hålla med.

 2. coolaliaz skriver:

  Man får väl hoppas att det vanliga är att folk lyssnar på argumentationen och inte tar alltför stort intryck av vem som argumenterade.

 3. Göran Tullberg skriver:

  GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN!

  Om betygen sätts på ett förnuftigt sätt som förbättrar inlärningen, så behöver de aldrig överklagas. Då betyder alla betyg att eleven klarat målet. H*n kan aldrig få ett betyg som h*n behöver överklaga!

  Låt eleven från start bestämma vilket betyg h*n vill ha. Ge ett prov som ger svar på om betyget uppnåtts. Det går aldrig att få mer än ett betyg. Antingen får eleven det betyg h*n önskar eller inget alls. Får h*n inget betyg, så är det bara att försöka igen.

  Det går inte att sikta på ett betyg och få ett annat. Proven är gjorda för att få svaret ja eller nej på frågan: ”Har eleven uppnått målet?”. De ges när eleven vill ha dem. Det är bestämt exakt vilket resultat som minst måste nås för ja.

  Ett sådant betyg hjälper eleven. Missar h*n, så undesöks vad som missats och det lärs in för nästa försök. Skolan överger inte eleven och h*n behöver inte be om att få pröva på nytt – alla förväntar sig att det görs.

  En lärande skola skall inte neka en elev som vill lära! Skolan säger: LÄR!

 4. Vidi skriver:

  Om alla på en skola och ämne har samma kompetens finns ingen att
  överklaga till. Förr på universiteten kunde man alltid tenta för pro-
  fessorn om docenten underkänt. Rimligt. I svensk skola har vi dessutom
  problemet att så många inte är behöriga eller är utan tillräcklig utbildning i det
  ämne de skall betygsätta. Skall deras betygsättning utan vidare godtas?
  Innan man avvisar kravet på överprövning av betyg finns flera problem att åtgärda.

  • ChristerMagister skriver:

   Det är lite skillnad när man tentar till sig betyg, så gör man inte i grundskolan eller gymnasiet.

   Enligt förslaget är det skolans rektor som ska avgöra i fall av överklagan och som vi vet är det långt ifrån säkert att rektor har rätt utbildning för det…

   Enligt den nya skollagen får bara behöriga lärare sätta betyg.

 5. Göran Tullberg skriver:

  Vidi och Christer.

  Betygsfrågan som den ser ut nu är infekterad. Den är viktig och vanskött. Betygen får konsekvenser för jobb och framtid och borde därför kunna överklagas. Men tillåtes överklaganden kommer det att påverka betygsättningen i negativ riktning.

  Vidi skriver: ”Förr på universiteten kunde man alltid tenta för pro-
  fessorn om docenten underkänt”.(slut citat). Jag tycker det är en bra idé som borde införas – precis som jag skrivit tidigare. Jag vill gå ett steg längre för att positivt påverka lärandet. Man sätter inga betyg förrän eleven uppnått sina mål!

  Det driver fram medvetenhet hos eleven om den egna förmågan och om hur h*n måste planera sitt arbete för att nå uppsatta mål.

  Christer! Jag tycker skolan är så dåligt skött att vi bör arbeta på att omorganisera den så att den verkligen fungerar. Betygsättningen måste kopplas till målen. Nu ligger den och flyter. Betygen sätts för skolans renome eller efter påtryckningar.

  Engelssektionen vid Växjö Universitet gjorde för 25 år sedan en undersöning av vilka kunskaper som låg bakom betygen från olika skolor. Betyget 3 från en ”bra skola” visade bättre kunskaper än betyget 5 från en ”dålig”. Vi måste få en riktig betygsättning!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s